Обрати школу:

Українська література з християнського погляду

 
 
Програма з української літератури
для учнів недільних шкіл
"У слові - вічність"

Сьогодні програма з української літератури для загальноосвітніх шкіл є сформованою відповідно до вимог культурного, національного та морального виховання учнів. Дібрані тексти дозволяють вчителям виховувати дитину різнобічно, відповідно до часу, суспільної ситуації та духовних пріоритетів соціуму. Однак ця програма є загальнокультурною, вона не акцентує увагу на утвердженні християнських цінностей та не орієнтує учня на першотекст – Священне Писання. Саме цей аспект ми і беремо до уваги в розробці програми з української літератури для учнів недільних шкіл.

На наш погляд, діти, які навчаються в недільній школі, повинні не лише уміти оцінити етичні та естетичні фактори тексту, відтворити його, сформулювати проблематику та ідейне підґрунтя. Нашою метою є сформувати в учнів уміння аналізувати твори критично, з християнського погляду. Передбачаємо організувати процес обговорення текстів таким чином, щоб дитина не лише могла би дати відповідь на питання «а як вчинив би я?», але і пояснити чому, покликаючись на моральний закон.

Щодо розробленої програми передбачаємо значною мірою критичні та модифікаційні аспекти, пояснювані проблематикою її складання. Вивчення української літератури в загальноосвітній школі є адаптованим до віку та специфіки розвитку дітей кожного класу. Тому на цьому етапі поняття інтертекстуальності, інтерсеміотики, міжтекстових зв’язків та пов’язаних із ними не є об’єктом уваги. Ми пропонуємо, не вводячи в навчальний процес термінологічного апарату, усе ж таки побудувати процес засвоєння тексту на інтертекстуальному аналізі. Першоджерелом та прецедентним текстом вважаємо Біблію.

Таким чином, за основу ми беремо програму з української літератури для загальноосвітніх  шкіл. Вважаємо, що недоречно й не компетентно змінювати перелік літературних творів та вимоги до учнів у процесі засвоєння матеріалу. Проте до текстів, спрямованих на утвердження християнських цінностей, додаємо перелік питань і завдань, які дозволяють провести паралелі з текстами Святого Письма.

Зважаючи на вищезазначені чинники, визначаємо мету:

а) навчати дітей аналізувати твір за наявною моделлю та доповнювати цей аналіз компаративними студіями Біблії, агіографії, притч та святоотцівських текстів;

б) розвивати в учнівської молоді критичне, логічне мислення, уміння апелювати до Святого Письма для пояснення життєвих та літературно-текстових явищ, аргументувати християнську позицію щодо конкретних ситуацій;

в) виховувати в дітей християнські цінності та чесноти, любов до Бога і ближнього, формувати їхній християнський світогляд.

Структура програми. Програма складається з двох частин: у першій частині подаємо перелік творів із програми загальноосвітньої школи, які,  на наш погляд, слід розглядати з християнської позиції; у другій частині пропонуємо питання та завдання для аналізу цих творів. Подаємо питання дворівневого характеру. Базуючись на державних вимогах подаємо основні питання, відповіді на які свідчать про загальне розуміння тексту учнями. Ці питання обмежені в кількості, адже досить широко й ґрунтовно сформульовані в існуючих посібниках і підручниках з української літератури. Другий блок питань – орієнтований на розуміння Біблійного інтертексту.

У програмі не вказуємо кількість годин, адже за потребою учнів та вимогами вчителів недільних шкіл (відповідністю до матеріалу курсу «Закон Божий», що вивчається на кожному етапі) ця кількість може бути змінена.

Загальний результат програми з української літератури, як і в загальноосвітній школі, стосується:

- учня (освіченої і розвиненої особистості-християнина, спроможної повноцінно реалізуватися в майбутньому дорослому житті шляхом виконання заповідей Господніх, утвердження моральних ідеалів – у поєднанні з загальнолюдськими, універсальними культурними функціями);

- учителя (для якого передбачається підвищення фахових вимог, поглиблення аналізу текстів інтертекстуальними баченнями, що стосуються Священного Писання);

- української літератури (змінюється її імідж, зростає престиж, змінюється погляд на неї: це не лише високоестетичні твори талановитих письменників, це тексти, що утверджують моральні ідеали та християнські чесноти).

Отже, ця програма покликана поєднати культурно-естетичне виховання особистості дитини з утвердженням морального закону, формування християнської картини світу в дітей.

 

Перелік рекомендованих тем і текстів:
 

5-й клас

 1. Іван Франко. «Фарбований Лис»
 2. Василь Королів-Старий.  «Хуха-Моховинка»
 3. Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон»
 4. Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»
 5. ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ. Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам»  (подавати на основі «Повісті минулих літ» у переказі В.Близнеця).
 6. Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий»
 7. Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе...», «Садок вишневий коло хати...»
 8. Євген Гуцало. «Лось», «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…»
 9. Григір Тютюнник. «Дивак»
 10. Микола Вінграновський. «Перша колискова», «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече...», «Сіроманець»

6-й клас

 1. Пісні літературного походження: «Ще не вмерла Україна» П. Чубинського, М. Вербицького. «Молитва» О. Кониського
 2. Микола Вороний. «Євшан-зілля»
 3. Тарас Шевченко. «Думка»
 4. Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). «Мрії», «Як дитиною, бувало...», «Тиша морська», «Співець»
 5. Володимир Винниченко. «Федько-халамидник»
 6. Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму...», «Забула внучка в баби черевички...»
 7. Ірина Жиленко. «Жар-Птиця», «Підкова», «Гном у буфеті»
 8. Емма Андієвська. «Казка про яян», «Говорюща риба»
 9. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки»

7-й клас

 1. Тарас Шевченко. «Мені тринадцятий минало…», «Тополя», «Як умру, то поховайте…»
 2. Михайло Стельмах. «Березень», «Я став би птицею, коли б…», «Гуси-лебеді летять…»
 3. Григір Тютюнник. «Климко»
 4. Олекса Стороженко. «Скарб»
 5. Василь Симоненко. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти − людина…», «Гей, нові Колумби й Магеллани…»
 6. Любов Пономаренко. «Герб переможений»
 7. Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили»
 8. Андрій Малишко. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю...», «Вчителька», «Так живуть на цій землі поети…»

8-й клас

 1. Тарас Шевченко. «Думи мої, думи мої...» (1847), «Ой три шляхи широкії...», «Мені однаково, чи буду...»
 2. Леся Українка. «Ви щасливі, пречистії зорі…», «Давня весна», «Хотіла б я піснею стати...», «Давня казка»
 3. Володимир Сосюра. «Любіть Україну!», «Васильки»,  «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»)
 4. Володимир Підпалий.  «…Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий етюд»
 5. Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч»
 6. Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною»
 7. Олександр Довженко. «Ніч перед боєм»
 8. Олесь Бердник. «Хто зважиться –вогняним наречеться»
 9. Володимир Самійленко. «На печі», «Сміливий чоловік», «Діяч», «Невдячний кінь»

9-й клас

 1. Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.
 2. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава). Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Притча про сіяча.
 3. Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України. «Повість временних літ», Києво-Печерський Патерик, Повчання Володимира Мономаха. «Слово о полку Ігоревім».
 4. Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень», «Всякому місту − звичай і права», «De libertate»,  «Пісня 28» (із «Саду Божественних пісень»)
 5. Іван Котляревський. «Наталка Полтавка»
 6. Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся»
 7. «Рибалка» П.Гулака-Артемовського
 8. Микола Гоголь. «Тарас Бульба»
 9. Тарас Шевченко «Причинна», «До Основ’яненка», «Сон», «Кавказ», «Великий льох», «І мертвим, і живим, і ненарожденним...», «Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала...», «Марія», «У нашім раї на землі…», «Давидові псалми».
 10. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»
 11. Марко Вовчок. «Інститутка»
 12. Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»
 13. Іван Франко. «Каменярі», «Мойсей»
 
Авторський курс викладача недільної школи "Чадо"
Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва
Бойко Ольги
 
© 2011-2023 Дитяча недільна школа "Чадо"
Розробка © 2011-2023 Юрій Зінькевич
Дизайн © 2011 Анна Рибак